Dartconnect Online League Baltic 2020

Kalendārs / Schedule

 1. tour | Ladiesround robinplay-off | Mensplay-off
 2. tour | Ladiesround robin – play-off | Mensplay-off
 3. tour | Ladiesround robin – play-off | Mensplay-off
 4. tour | Ladiesround robin – play-off | Mensplay-off
 5. tour | Ladiesround robin – play-off | Mensplay-off
 6. tour | Ladiesround robin – play-off | Mensplay-off
 7. tour | Ladiesround robin – play-off | Mensplay-off
 8. tour | Ladiesround robin – play-off | Mensplay-off
 9. tour | Ladiesround robin – play-off | Mensplay-off
 10. tour | Ladiesround robin – play-off | Mensplay-off
 11. tour | Ladiesround robin – play-off | Mensplay-off
 12. tour | Ladiesround robin – play-off | Mensplay-off

Final competition | Ladiesround robin – play-off | Mensplay-off

Information

Tournament competitions will be played online using Dartconnect soring application and some of video chat applications.

Informācija

Sacensības notiek attālinātā režīmā izmantojot Dartconnect rezultātu un statistikas uzskaites aplikāciju, kā arī kādu no video sazvana aplikācijām.